conzoom®rapport

Få kartlagt kundene dine med en conzoom®rapport. Bli klokere på dine kunder og ditt marked. Se hvordan kundene fordeler seg geografisk, hva som skiller dem fra hverandre, og bli bedre kjent med potensielle kunder.

Gjennom tekst, kart og diagrammer, gir conzoom®rapport et godt bilde av din kundedatabase. Vi viser deg hvor kundene dine bor, hvilke conzoom®typer du har flest av, og hvordan kundene dine ser ut i forhold til den gjennomsnittlige nordmann.

Her kan du se variabler som alder, familietype, boligtype, inntekt eller formue. Med en conzoom®profil kan du dessuten finne såkalte "tvillinger", altså andre gode kundeemner som ligner på eksisterende kunder.

Når du får bedre kjennskap til kundekretsen din, vil dette gjøre det enklere å analysere og kartlegge markedspotensial, kundenes livssyklus og hva som er av verdi for deg. Og dersom du står i fare for å miste kunder, kan vi identifisere dette og forsøke å forhindre det - før det er for sent.

Vi tilbyr flere former for conzoom®profiler og -analyser, avhengig av din organisasjon, ledelse, eller generelle behov for operasjonell kunnskap om dine kunder og ditt marked. Har du behov for en segmentering av hele kundedatabasen din, kan vi også gjøre dette.

Ring og få mer informasjon om conzoom®rapport

Våre rådgivere sitter klare til å ta i mot dine spørsmål.

+47 95 111 373

 

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål med svar. 

Hvor mange kunder skal til for å gjennomføre en analyse?
Jo større kundegruppe du har, desto mer stabil blir analysen. Men dette avhenger også at hvilke data og variabler som anvendes. Et godt utgangspunkt er å ha minst 1000 kunder i databasen.
Får jeg nok dokumentasjon gjennom en analyse?
Selve conzoom®profilen leveres enten gjennom PowerPoint, Excel-filer eller på PDF. Du kan også sende inn kundedatabasen din og få en oppdatert, beriket utgave med de data og variabler du ønsker å fokusere på eller arbeide videre med.
Hvordan tolkes diagrammer i conzoom®profilen?
Diagrammene viser hva som er av over- og underrepresentert statistikk, sammenlignet med den valgte base (som oftest befolkningen sett under ett). Dersom søket ditt for eksempel viser at søylen, "huseier" slår ut til høyre for den midtre aksen, betyr dette at huseiere er overrepresentert i forhold til den generelle befolkning. Dersom søylen peker mot venstre, betyr dette et mindretall av huseiere. Tallet på den enkelte søyle er basert på indekstall og prosentsatser. En svingning på for eksempel indeks 150, betyr at variabelen er overrepresentert med 50 % i forhold til den gjennomsnittlige nordmann. Når søylen ikke svinger ut i forhold til midtaksen (=100), vil dette si at den aktuelle typen ligger på landsgjennomsnittet. Det høres kanskje enkelt ut, men det er samtidig avgjørende å ta den samlede andelen i betraktning. Jo færre observasjoner (individer) som ligger til grunn for et gitt forhold, desto større blir svingningene/avvikene, og her skal man være påpasselig med sine tolkninger. Derfor må både indekstall og andel tas i betraktning, og her kan vi hjelpe deg. Vi vil sørge for å gi deg en grundig gjennomgang av analyseresultatene.

Gjennom tekst, diagrammer og kart, vil en conzoom®analyse gi et godt bilde av ditt kundeunivers. Vi viser deg hvor kundene dine bor, hvilke virksomhetsprofiler du har flest av, og hvordan kundene dine ser ut i forhold til andre, norske selskaper. Med en conzoom®analyse, kan du dessuten finne såkalte "tvillinger", altså andre gode kundeemner som ligner på eksisterende kunder.

Når du får bedre kjennskap til kundekretsen din, vil dette gjøre det enklere å analysere og kartlegge markedspotensial, kundenes livssyklus og  generelt hva som er av verdi for deg. 

Og dersom du står i fare for å miste kunder, kan vi identifisere dette og forsøke å forhindre det - før det er for sent.   

Vi tilbyr flere former for analyser, avhengig av din organisasjon, ledelse, eller generelle behov for operasjonell kunnskap om dine kunder og ditt marked. Har du behov for en segmentering av hele kundedatabasen din, kan vi også gjøre dette. 

Ring og få mer informasjon om conzoom®rapport

Våre rådgivere sitter klare til å ta i mot dine spørsmål.

+47 95 111 373

 

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål med svar. 

Hvor mange kunder skal til for å gjennomføre en analyse?
Jo større kundegruppe du har, desto mer stabil blir analysen. Men dette avhenger også at hvilke data og variabler som anvendes. Et godt utgangspunkt er å ha minst 1000 kunder i databasen.
Får jeg nok dokumentasjon gjennom en analyse?
Selve conzoom®profilen leveres enten gjennom PowerPoint, Excel-filer eller på PDF. Du kan også sende inn kundedatabasen din og få en oppdatert, beriket utgave med de data og variabler du ønsker å fokusere på eller arbeide videre med.
Hvordan tolkes diagrammer i conzoom®profilen?
Diagrammene viser hva som er av over- og underrepresentert statistikk, sammenlignet med den valgte base (som oftest befolkningen sett under ett). Dersom søket ditt for eksempel viser at søylen, "huseier" slår ut til høyre for den midtre aksen, betyr dette at huseiere er overrepresentert i forhold til den generelle befolkning. Dersom søylen peker mot venstre, betyr dette et mindretall av huseiere. Tallet på den enkelte søyle er basert på indekstall og prosentsatser. En svingning på for eksempel indeks 150, betyr at variabelen er overrepresentert med 50 % i forhold til den gjennomsnittlige nordmann. Når søylen ikke svinger ut i forhold til midtaksen (=100), vil dette si at den aktuelle typen ligger på landsgjennomsnittet. Det høres kanskje enkelt ut, men det er samtidig avgjørende å ta den samlede andelen i betraktning. Jo færre observasjoner (individer) som ligger til grunn for et gitt forhold, desto større blir svingningene/avvikene, og her skal man være påpasselig med sine tolkninger. Derfor må både indekstall og andel tas i betraktning, og her kan vi hjelpe deg. Vi vil sørge for å gi deg en grundig gjennomgang av analyseresultatene.